Witamy na stronach Spółdzielni Mieszkaniowej "Osiedle Wilanów”"

Jest nam bardzo miło powitać Państwa na stronie internetowej Spółdzielni Osiedle Wilanów. Gorąco zachęcamy do częstych odwiedzin nowych i „starych” bywalców.

Mamy nadzieję, że pozwoli ona Państwu przyjrzeć się bliżej temu, co aktualnie robimy, z czego jesteśmy dumni i jakie mamy plany na przyszłość.

Wierzymy również, że informacje tu zamieszczone zachęcą Państwa do aktywnego uczestniczenia w życiu Spółdzielni i zachęcamy do zgłaszania wszelkich spostrzeżeń i uwag, które pozwolą nam udoskonalić metody zarządzania i podnieść komfort mieszkania na osiedlu.

Na stronie znajdą Państwo ogólne informacje i ogłoszenia dla wszystkich zainteresowanych oraz dokumenty wewnętrzne Spółdzielni, które są udostępniane uprawnionym osobom po zalogowaniu.

Login i hasło można otrzymać wysyłając zgłoszenie mailowe na adres: sekretariat@smoswilanow.pl

Życzymy miłej lektury!

Zarząd i Zespół Pracowników

SM „Osiedla Wilanów”

Aktualności

Rada Nadzorcza SM „Osiedle Wilanów"

L.dz. RN/ 16 /2024                                                                                                                     Warszawa, 10.04.2024 r.  

Pani/Pan

Przewodnicząca Rady Nadzorczej uprzejmie zaprasza Panią/Pana na posiedzenie Rady Nadzorczej, które odbędzie się 18.04.2024 r. (czwartek) o godz. 16.30 w sali konferencyjnej Spółdzielni w budynku przy ul. Sobieskiego 18 (wejście przez Archiwum Spółdzielni).

 1. Otwarcie zebrania i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej.
 3. Sprawy wniesione przez Zarząd:
  1. Informacja bieżąca Zarządu dotycząca wykonania Planu remontów w 2024 r, 
  2. Przedstawienie i omówienie propozycji zmian do Regulaminu Rady Nadzorczej,
  3. Przedstawienie i omówienie propozycji zmian do Statutu,
  4. Omówienie wyroku w postępowaniu dot. działki przy ul. Jabłonowskiego 15,
  5. Zmiana Regulaminu Organizacyjnego SM „Osiedle Wilanów” - (Uchwała),
  6. Omówienie nowej wyceny wartości i wieczystego użytkowania dz. Nr 174,
  7. Omówienie przygotowań do spotkań z mieszkańcami,
  8. Omówienie sprawozdania z działalności Spółdzielni za rok 2023,
  9. Zapoznanie się z tematami omawianymi na posiedzeniach Zarządu, na podstawie protokołów z posiedzeń,
  10. Przedstawienie i omówienie wykonania planu pracy za I kw. 2024,
  11. Przyznanie premii zarządowi za I kw. 2024 (Uchwały) - tryb niejawny
  12. Informacja o stanie zadłużenia. Działania windykacyjne.
  13. Sprawy różne.
 4. Sprawy wniesione przez członków RN:
  1. Korespondencja skierowana do Rady Nadzorczej (Komisja Samorządowa),
  2. Omówienie projektu sprawozdania z działalności Rady za rok 2023 (Komisja Samorządowa),
  3. Omówienie postępowań sądowych dotyczących ustalenia stanu prawnego 3 działek przy ul. Sobieskiego 6 i 10,
  4. Omówienie zmian w Komisjach Stałych RN,
  5. Sprawy różne.
 5. Zakończenie posiedzenia.

                              Przewodnicząca Rady Nadzorczej

                                       Marta Krohse

Szanowni Mieszkańcy,

Uprzejmie informujemy o możliwości korzystania z dwóch nowych paczkomatów firmy "ORLEN Paczka" postawionych przy ul. Niemirowskiej 1 od strony ul. Nałęczowskiej oraz przy ul. Goplańskiej 25 od strony ul. Pastewnej (obok paczkomatu Allegro). 

Szanowni Mieszkańcy,

Uprzejmie informujemy o możliwości korzystania z dwóch nowych paczkomatów postawionych przy ul. Goplańskiej 25.

Paczkomat firmy "InPost" znajduje się od strony ul. Podgórskiej, natomiasy paczkomat firmy "Allegro" od strony ul. Pastewnej.